Kodulehe optimeerimine otsingumootorite jaoks Soovid enda kodulehele rohkem külastajaid? Kodulehe optimeerimine otsingumootorite jaoks teeb selle otsingutes paremini nähtavaks ja nii leitakse sind paremini üles. Kodulehtede otsingumootoritele optimeerimine on tegevuste kogum, millest kõige kaalukamad on veebilehe tarkvara ja sisustruktuuri optimeerimine ning sisukate, lugejatele tõeliselt huvipakkuvate tekstide kirjutamine. Soovid, et me mõõdaksime ära sinu praeguse lehe genereerimise kiiruse ning pakuksime optimeerimiseks lahendusi? Saada enda info siin selle lingi kaudu Kodulehe optimeerimine otsingumootorite jaoks

Hästi toimivad

veebilehed ja andmerakendused

Kodulehe optimeerimine

Soovid enda kodulehele rohkem külastajaid? Kodulehe optimeerimine otsingumootorite jaoks teeb selle otsingutes paremini nähtavaks ja nii leitakse sind paremini üles. Kodulehtede otsingumootoritele optimeerimine on tegevuste kogum, millest kõige kaalukamad on veebilehe tarkvara ja sisustruktuuri optimeerimine ning sisukate, lugejatele tõeliselt huvipakkuvate tekstide kirjutamine.

Traditsiooniliselt on kodulehtede otsingumootoritele optimeerimise (ingl. search engine optimization) all silmas peetud tehnilisemat laadi tegevusi, mis muudavad kodulehe reitingud otsingumootorites paremaks, et jõuda otsingutulemustes kõrgematele kohtadele. Eelmisel dekaadil keskendus otsingumootorite jaoks optimeerimine rohkem veebilehtede sisese koodi optimeerimisele, et otsingumootorid leiaksid kindlasti kõik olulised fraasid leheküljelt  üles. Hea otsingunähtavuse jaoks oli vaja kasutada olulisi fraase

nii tiitlikirjetes, pealkirjades, sissejuhatustes kui ka sisutekstides. Kaasaegne kodulehe optimeerimine on üha rohkem keskendumas kvaliteetse sisu loomisele, mis pakub lugejatele tõelist huvi ja on neile ühel või teisel moel reaalselt vajalik. Hoolimata viimaste aastate jooksul toimunud rõhuasetuste muutustest, ei maksaks kodulehe raamistikku siiski sugugi alahinnata, eriti just vanemate lehtede puhul tasub kindlasti üle vaadata kõik tehnilisemat laadi elemendid, et need oleksid otsingumootorite jaoks täpselt tänapäevases formaadis.

 

Optimeeri kodulehe tehniline raamistik

Kodulehe raamistiku kaasajastamine on oluline kahel põhjusel. Esimene on tehnilisemat laadi. Suur osa otsingumootori optimeerimise suunismaterjalidest keskendub tehnilist laadi html märgendile, nagu näiteks pealkirjade H1 tagidele, URL'i formaadile, linkide tiitlikirjetele või piltide "alt" kirjeldustele. Olulisi elemente on üle paarikümne ja vanemal lehel nende kaasaegsesse formaati viimine ükshaaval ei ole praktiline. Soovitav on võtta kätte ja uuendada veebilehe tehniline raamistik ühekorraga selliseks, et kõik vajalikud elemendid on olemas ja kohe õiges formaadis. 

 

Sinu kodulehekülg on enam kui 5-6 aastat vana ja ei tule otsingutest eriti hästi välja? Telli kodulehekülje põhjalikum uuendamine, mille käigus saad kaasaegse raamistiku, mis sisaldab juba kõiki otsingumootori jaoks olulisi elemente!

 

Optimeeritud kodulehe tellimiseks kasuta seda linki

 

siin

  

Teine veebilehe platvormi otsingumootorite jaoks optimeerimise põhjus on puhtalt toimetamismugavusest lähtuv. Kiire ja paindlik kodulehe sisuhaldussüsteem võimaldab seda paremini täiendada, et sisu pidevalt juurde lisada.

 

Kuidas sa kodulehekülge toimetad?

Kui kodulehe sisuhaldussüsteem on väga vana ega võimalda mugavat ja paindlikku lehe täiendamist, siis võib see osutuda vägagi pärssivaks faktoriks. Tänapäeval on kodulehe sisu täiendamine ja asjalike tekstide lehele ülespanek võtmetähtsusega. Kui lehe halduslahendus on kohmakas või osasid kodulehe elemente ei saagi üldse toimetada, siis on see tõsiseks takistuseks, mille tõttu sa ei saa enda kodulehekülge sisukamaks ja loetavamaks muuta.

 

Halduslahenduse võimalused

Tänapäevane sisuhaldussüsteem võimaldab lehe toimetajal lihtsal ja mugaval moel uusi lehti juurde luua, muuta linkide ja pealkirjade nähtavaid tekste, kirjutada sissejuhatusi, toimetada sisutekste ning laadida lehtedele tekstide juurde illustratsioone ja dokumentide faile. Veel 5-6 aastat tagasi tehtud lehtede puhul võib olla sisuhaldussüsteem üsna arhailine või ei olegi lehtede sisu üldse toimetatav. Kaasaegne sisuhalduslahendus annab lehele uue hingamise ning veebilehe sisu toimetamist on võimalik teha palju hoogsamalt.

 

Mugav lehe halduslahendus võimaldab pöörata tähelepanu rohkem sisulistele aspektidele ja pusida vähem tehnilisemat laadi küsimustega. Tänapäeval maksab otsingumootorite silmis peamiselt asjalik sisu ja kui sul ei ole võimalik seda piisavalt paindlikult toimetada, siis ei ole muudel otsingumootorite optimeerimiste töödel väga sügavat mõtet, sest need jäävad ilma lehekülje sisuhalduse võimalusteta ilmselgelt poolikuks.

 

Kui kaasaegne ja mugav on sinu lehe sisuhaldussüsteem? Mugavalt kaasaegsete võimalustega kodulehe tellimuse saad esitada siin

 

telli siin

 

Kui kodulehe tehnilises raamistikus on olemas kõik otsingumootorite jaoks olulised elemendid ja sisuhaldussüsteem võimaldab mugavat toimetamist, siis on võimalus asuda lehe sisustruktuuri kujundamise juurde.

   

Lõimi artikliteveerg kindlasti kodulehega

Originaalse ja lugejate jaoks huvitava sisu osatähtsust on tänapäevase otsingumootoriturunduse juures raske alahinnata. Selleks, et saaksid pidevalt sisu juurde luua ja kodulehele uusi temaatilisi artikleid üles panna, on vaja luua ühes või teises vormis rubriik, mis võimaldaks artiklite vormis sisu kirjutamist.

 

Traditsioonilises ajakirjanduses nimetatakse sellist sisu artikliteks, mujal tavaliselt blogipostitusteks. Kindlasti ei maksaks liialt takerduda sõna "blogi" semantikasse, selle tehnilisest ajaloost lähtuvasse kuvandisse. Soovitame artikliteveeru puhul mõelda rohkem sisulisele eesmärgile ja postitamise funktsionaalsustele, milleks on võimaldada kodulehe pidevat täiendamist, valdkondlikult fokuseeritud ja temaatiliste kirjutistega. Blogide populaarsuse põhjuseks on eelkõige tehniliste platvormide olemasolu, nende tasuta kasutamise võimalus ja suhteline postitamise lihtsus.

 

Tänapäevase kodulehe otsingumootorite jaoks optimeerimise kontekstis ei soovita me siiski pidada artikliteveergu mõnes blogiportaalis, millest tuntuim on kindlasti blogspot.com vaid integreerida artikliteveerg koduleheküljega sellisel moel, et artiklid oleksid nähtavad samas raamistuses nagu muu kodulehe sisu (sama päisekujundus, navigatsioonilingid). Kui sul ei ole võimalik enda kodulehekülje struktuuri muuta, et sellele artiklite rubriiki mahutada või puuduvad sootuks võimalused artiklite ülespanekuks ja mugavaks toimetamiseks, siis soovitame tellida esmalt kaasaegne platvorm, mis võimaldaks artikliteveeru loomist ja selle paindlikku täiendamist.

 

Artiklite toimetamist võimaldava kodulehe tellimus saada siin

 

selle nupu kaudu

 

Kui kodulehel on pideva täiendamise võimalused olemas, siis tasub läbi mõelda artikliteveeru selgem fookus ja teemade käsitlemise põhjalikkus.

  

Kodulehe artiklite maht ja teemad

Artiklite tüüpi kirjutistega alustades on täiesti piisavaks mahuks 400 sõna pikkused tekstid. Sellest lühemad lehed ei oma otsingumootorite jaoks piisavat kaalu. Pikemad artiklid on küll paremad ja omavad ka otsingumootorite silmis rohkem kaalu, kuid alustades ei maksa kohe "naba paigast venitada" ega seada teksti pikkust liigselt esikohale.

 

Artiklite kirjutamisega algust tehes on kõige olulisem jõukohaste eesmärkide seadmine ja positiivse kirjutamisharjumuse tekitamine. Alusta lühikeste, 400 sõnaliste tekstide kirjutamisest ja püüa leida enda nädalaplaanis nende jaoks konkreetne aeg, mil sulged kõik muud kommunikatsioonikanalid ning keskendud ainult enda valitud teemale ja tekstile.

 

Head artikliteemad

Kuidas valida teemasid? Ka kogenud artiklitekirjutajatel tuleb mõnikord ette hetki kui pea on tühi ja ühtegi head artikliteemat ei tundu olevat. Teemade valikult on soovitav hakata pidama artikliteemade nimekirja, millesse märgid lühidalt üles ideid siis kui need muude tegemiste käigus pähe torkavad. Mõni klient otsis lahendust huvitavale probleemile? Pane see lühidalt märkmetesse kirja. Lahendasid lõpuks ära unikaalse ülesande, mille kohta on varemgi korduvalt küsitud? On üsna tõenäoline, et ka teistel võib olla sarnane probleem - pane kirja. Reeglina on klientidega dialoogi pidamine kõige paremaks viisiks kuidas teada saada, mis on nende jaoks huvitav ja oluline.

 

Millised on korduvad probleemid, mida on küsitud mitu korda? Mis on sinu valdkonnaga külgnevad teemad, mis aitavad põhiprobleemi lahendamisel? Lihtsalt huvitavad seigad, juhtumid, probleemide analüüsid - pane need kõik artikliteemade nimekirja. Iga idee ei vormu alati sisukaks ja huvipakkuvaks artikliks, kuid pikema loendi olemasolu jätab võimaluse valikuteks, et hiljem "teri sõkaldest eraldada".

 

Soovid detailsemat konsultatsiooni ja juhendamist, kuidas artikliteemasid leida ja enda kodulehekülge artikliteturundusega populaarsemaks muuta? Telli meie käest kodulehekülg ja anname sulle kirjutamise alal põhjalikumalt nõu. 

 

Uue kodulehe tellimist alusta selle lingi kaudu

 

siin

 

Sisu on mõistagi kodulehel kõige olulisem komponent, mille pärast külastajad sellele tulnud on. Siiski on mõnel juhul oluline pöörata tähelepanu ka lehekülgede tehnilise raamistiku optimeerimisele, et lehekülg suurema koormusega üldse loetav oleks.

 

Kas kodulehe kiirus on oluline?

See küsimus tuleb tavaliselt päevakorda nende kodulehekülgede puhul, mis on valmistatud mõnele odavale ja kohmakale vabavaralisele platvormile, näiteks Typo3, Joomla või Wordpress. Kui oled lehele tublisti sisu kirjutanud ja see on mõne artikliga tõeliselt populaarseks saanud, siis võib ühel hetkel juhtuda, et server "jookseb lihtsalt umbe". Põhjus on lihtsalt selles, et serveri jõudlusel on mõistlikud piirid, mille ületamisel kodulehekülg enam lehekülgi ei kuva.

 

Andmebaasipäringute optimeerimine

Põhiliseks probleemiks on, et nende kohmakamate vabavaraliste platvormide puhul on andmebaasiühenduste loomine ja andmebaasipäringud suuresti optimeerimata, toimivad väga aeglaselt ning tekitavad seetõttu serveris ülekoormuse. Kodulehekülje serveri ülekoormamine on mõistagi ainult tagajärg, oluline on aru saada ja likvideerida lehekülje aeglase moodustamise tekkepõhjused.

 

Optimeeritud kodulehekülg peaks laadima vähem kui sekundiga, nii ei pane need kunagi külastajate kannatust liigselt proovile. Meie poolt välja töötatud puhverdamislahenduse kasutamise puhul kulub optimeeritud lehekülje koodi genereerimiseks isegi vähem kui 0,003 sekundit (kolm tuhandikku sekundist). Oleme meie poole pöördunud uute klientide puhul näinud väga vanade ja kohmakate vabavaraliste kodulehekülgede puhul seevastu isegi 2-3 sekundi pikkusi genereerimisaegu. See teeb kiiruses ligi 1000 kordse erinevuse!

 

Ühelt poolt võimaldab optimeeritud kodulehekülg serveerida lehekülgi 1000 korda suuremale külastajaskonnale (täpselt samade serveri jõudlusparameetrite ja serverikuludega), teisalt võetakse lehekülgede genereerimise aega arvesse ka otsingumootorite poolt.

 

Optimeeritud leht saavutab parema indekseeringu

Kodulehtede otsingumootorite jaoks optimeerimisel on üle 100 olulise parameetri, lisaks veel hulganisti selliseid, mida on hea teada ning silmas pidada, sest need võivad lehekülje indekseeringuid vähesel määral mõjutada. Kodulehekülje genereerimise kiirus on täiesti kindlasti olulisemate faktorite seas, mida Google arvesse võtab.

 

Need koduleheküljed, mis on Google otsingutulemustes esimese viie seas, pälvivad enam kui 50% kõigist külastajate klõpsudest. Kõige populaarsemate otsingufraaside korral võib see aga tähendada väga suurt külastatavust. Google mõõdab indekseerimisprotsessi käigus ära kõigi kodulehekülgede genereerimise aja ja hoidub aeglasemate lehtede näitamisest esimese viie tulemuse seas, sest vastasel juhul jookseksid need suurema külastatavuse korral lihtsalt kokku. 

 

Kiirem veebileht toob paremad tulemused

Kui soovid enda koduleheküljega saavutada otsingumootorites häid tulemusi, pead kindlasti paigutama veebilehe sellisele tarkvaraplatvormile, mis on hästi otsingumootorite jaoks optimeeritud ja kiiruse poolest tipptasemel.

 

Soovid, et me mõõdaksime ära sinu praeguse lehe genereerimise kiiruse ning pakuksime optimeerimiseks lahendusi? Saada enda info siin

 

selle lingi kaudu

 

Veebirakendused2
Meie poolt loodud kodulehed on mugavad toimetada ja saavad Google käest hea kvaliteediskoori. Hea nähtavus otsingutes aitab sul edustada enda organisatsiooni tulemuslikumalt ja mõistlike püsikuludega.

Lihtsast keerukamateni
Lisaks lihtsatele lehtedele oleme loonud  tootekataloogide ja tellimissüsteemidega e-poode ning ka keerukama andmestikuga kalkulaatoreid, mis teevad dünaamiliste arvutuste tulemused veebis nähtavaks.

Saada meile päring
Veebi tellimise esimeseks sammuks on päringuvormi täitmine, milles saad enda soovitud fookust lühidalt kirjeldada. Selle põhjal küsime täpsustavaid küsimusi ja teeme sulle detailse hinnapakkumise.

Kontaktandmed
Firma nimi: Aara disainibüroo OÜ,
registreerimisnumber. 11477099
IBAN: EE967700771001668194
Klienditoe tööaeg E-R kella 09.00-17.00
Saada enda küsimus:

Veebilehe disain ja CMS

Kodulehe optimeerimine otsingumootorite jaoks

Traditsiooniliselt on kodulehtede otsingumootoritele optimeerimise ( ingl search engine optimization) all silmas peetud tehnilisemat laadi tegevusi, mis muudavad kodulehe reitingud otsingumootorites paremaks, et jõuda otsingutulemustes kõrgematele kohtadele Soovid enda kodulehele rohkem külastajaid? Kodulehe optimeerimine otsingumootorite jaoks teeb selle otsingutes paremini nähtavaks ja nii leitakse sind paremini üles. Kodulehtede otsingumootoritele optimeerimine on tegevuste kogum, millest kõige kaalukamad on veebilehe tarkvara ja sisustruktuuri optimeerimine ning sisukate, lugejatele tõeliselt huvipakkuvate tekstide kirjutamine.

Kodulehe optimeerimine otsingumootorite jaoks

www.aara.ee © 2024 Aara disainibüroo OÜ » Sisu ja vormi sünergia