Üks koduleht, mitu alamsektsiooni Vaatame selles artiklis lähemalt, milliseid võimalusi FastLion sisuhaldussüsteemile ehitatud kodulehed võimaldavad kodulehe alamsektsioonideks jagamise osas ja kuidas nende toimetamisõiguste delegeerimine erinevatele toimetajatele võimaldab muuta kodulehe halduse organisatsiooni jaoks märksa kuluefektiivsemaks. Selleks, et tellida korraliku struktuuriga kodulehekülg, alusta päringuvormi lehelt , kus saad lühidalt, paari lausega kirjeldada enda lähteülesannet ning saata meile enda kontaktid Üks koduleht, mitu alamsektsiooni

Hästi toimivad

veebilehed ja andmerakendused

Üks koduleht, mitu alamsektsiooni

Vaatame selles artiklis lähemalt, milliseid võimalusi FastLion sisuhaldussüsteemile ehitatud kodulehed võimaldavad kodulehe alamsektsioonideks jagamise osas ja kuidas nende toimetamisõiguste delegeerimine erinevatele toimetajatele võimaldab muuta kodulehe halduse organisatsiooni jaoks märksa kuluefektiivsemaks.

Erinevate organisatsioonide jaoks võivad tähendada kodulehe alamstruktuurid erinevaid asju. Mõnel juhul peavad need jälgima näiteks organisatsiooni jagunemist filiaalideks, tesel juhul võib olla vajadusega katta kodulehel mitut teemavaldkonda, tootekesksete ettevõtete jaoks on oluline lisaks tootekataloogile ka promotsiooni toetavate tekstide hea struktureerimisvõimalus.

 

Mõnel organisatsioonil on üsna sõltumatud allüksused ja meil on ka näiteid, kuidas sellisel juhul on võimalik anda nende toimetajatele üsna paindlikud võimalused kodulehe alamsektsioonide toimetamisel.

Üks koduleht, mitu alamsektsiooni
Viimsi Raamatukogu koduleht pakub ülevaadet sündmustest, teenustest ja mitme harukogu infot.

 

Viimsi Raamatukogu, mitme filiaaliga
Alustuseks üks näide sellest, kuidas me lahendasime ühe valla piires tegutseva raamatukogu kodulehel filiaalide info kajastamise. Päises on lühiinfo asukohtade ja lahtiolekuaegade kohta, et need oleksid kohe ilma pikalt otsimata hea nähtavusega.

 

Peamiste pidevalt uuenevate sektsioonidena on jagatud uudisvoog toimuvate sündmuste ja raamatukogu organisatsoorsete teadete veergudeks, mis on kohe kättesaadavad otse avalehelt. Peamine tegevus ja sündmused toimuvad põhiraamatukogus, siis ei olnud uudisteveeru puhul filiaalide eristamine praktiline, sest nende osa oleks olnud proportsionaalselt väga palju väiksem.

Üks koduleht, mitu alamsektsiooni
Harukogu infot esitav alamleht Viimsi Raamatukogu kodulehel www.viimsiraamatukogu.ee

 

Küll on kõigile tegevusfiliaalidele pühendatud detailsed alamlehed, millel on iga osakonna kirjeldus, asukoha kaart ja kontaktandmed. Filiaalide lingid on paigutatud navigatsioonimenüüs ülemisele tasandile, horisontaalmenüüsse - nii on need hea nähtavusega ja samal ajal annavad kohe esmavaatajale ülevaate, millistes asukohtades raamatukogu tegutseb.

 

Organisatsioon koosneb algrakukestest
Sarnase struktuuri loomise vajadust tuleb ette ka juhtudel, kui organisatsioon ei paiknegi mitme filiaaliga erinevates asukohtades, vaid on küll ühes kohas, kuid suhtus oluliste sihtgruppidega toimub mitmel erineval tasandil või muul viisil hajutatuna.

 

Üheks selliseks näiteks on Klaabu lasteaia kodulehekülg, millel on kohe ülatasandi menüüs jagunemine rühmadeks, mille all on toodud iga rühma otsekontaktid.

 

See on igapäevase töökorralduse seisukohast väga praktiline, sest lapsevanemad suhtlevad enamasti otse enda rühma õpetajatega, mitte ei helista iga kord lasteaia direktorile, kui soovivad konkreetsemalt enda lapsega seotud asjadest teada saada.

Üks koduleht, mitu alamsektsiooni
Rühmade info jaoks on tehtud eraldi alamleheld, mis on nähtavad ülatasandilt lingi "Rühmad" kaudu.

 

Kindlasti on toimetamise poolelt oluline, et kodulehel on võimalus määrata lisaks peatoimetajale ka abitoimetajad, kellele omakorda seadistada ainult konkreetse rühma lehe ja selle alla loodud alamlehtede toimetamise õigused. Konkreetsel juhul on lasteaia kodulehe üldinfo haldamine õppealajuhataja ülesandeks, kuid on võimalus delegeerida konkreetsete rühmade info avaldamine rühmaõpetajatele. Nii on peatoimetaja koormus väiksem ja samas saavad rühmaõpetajad märksa paindlikumalt ja vahetumalt enda teateid üles panna.


Üks koduleht, mitu alamsektsiooni

 

Sündmuste eelteated ja blogipostitused
Selleks, et sündmused oleksid muudest postitustest paremini eraldatuna nähtavad on näiteks Tensegrity joogapraktika sündmusteveerus välja toodud eelteated.

Üks koduleht, mitu alamsektsiooni

 

Samas jääb blogisektsioonis nii rohkem ruumi postitada vabamalt huvitavaid artikleid, viiteid muudele allikatele ja üldharivaid teemasid, mille hõlmavusala on laiem ega ole nii rangelt seotud kronoloogilise, postitusaja järgi esitusega.

 

Tootekataloog ja turundusveerg
Erinevate organisatsioonide jaoks pakub kodulehekülg mitmesuguseid võimalusi. Rohkem kommertslikuma kliendisuhtluse suunas orienteeritud ettevõtete jaoks on tootekataloog või teenusteleheküljed väga oluliseks väljundiks, et saada tulemuslikke kontakte enda ostjate või teenuseklientidega. Tooteinfo puhul on enamasti soovitav pidada lisainfoga piiri ja hoida tootekataloog kitsamalt toodete jaoks.

 

Samas on iga firma puhul "pehmemaid" teemasid, näiteks kuidas saab tooteid kasutada, millisest allikast need pärinevad, kuidas on neid disainitud või kasvõi kui ökoloogilised on tootmisel kasutatud materjalid. Kõigi nende lisateemade mahutamine tootekataloogi ei oleks formaadi suhtes väga mõistlik, sest tekib oht klientide infoga ülekoormamiseks, kui need otsivad endale näiteks konkreetset toodet ja võrdlevad nende omadusi.

Üks koduleht, mitu alamsektsiooni
Tootekataloogi formaadi näide. Tootekategooria all on reastatud toodete eelvaated.

 

Selliste tootekesksete lehtede näiteks on FastLion platvormile loodud kangaskassi.fi tootekataloog, milles on esikohale tõstetud toodete materjali, mõõtude, trükinäidiste ja hindade tabelid.

Üks koduleht, mitu alamsektsiooni
Tootelehe sisustruktuur on kitsamalt toodete omaduste, mõõtude ja hinnatabelite esituseks.

Selleks et oleks võimalik teha turunduskommunikatsiooni laiemalt, sealhulgas ka teha kogu kodulehekülg paremini indekseeritavaks olulistes otsingumootorites, näiteks Googles, on lisasime blogisektsiooni, mis võimaldab iseseisva lehtede formaadi kaudu avaldada tekste ja illustratsioone märksa vabamalt ning viidata vajadusel ka tootekataloogis konkreetsete toodete lehtedele.

Üks koduleht, mitu alamsektsiooni
Blogisektsioon võimaldab vabamat lähenemist tootetutvustustele nii sisu kui formaadi poolest.

 

Sisuliselt on need blogipostitused tootetuvustused, kuid märksa erineva lähenemisega, kui see oleks tootekataloogis võimalik.

 

Üks organisatsioon, hulk iseseisvaid ringkondi
Kui varasem Viimsi Raamatukogu näide oli kodulehest, millel on mitme filiaali info, siis Eesti Naiskodukaitsel on igas maakonnas suhteliselt iseseisva juhtimisstruktuuri ja liikmeskonnaga ringkonnad. Iga ringkond korraldab oma üritusi, väljaõpet ja luuakse ka arvestataval määral veebilehe jaoks mõeldud sisu.

 

Selleks, et ringkondadel oleks võimalikult vahetu ja paindlik enda sisumaterjale kodulehele üles laadida, on loodud võimalused ringkondade alamsektsioonides iseseisvalt sisu toimetamiseks.

 

Sisu andministreerimiseks on antud toimetajaõigused, mis on piiratud selle ringkonnna lehtede komplektiga.

Üks koduleht, mitu alamsektsiooni
Ühe iseseisva ringkonna alamleht kodulehe navigatsioonistruktuuris, sündmuste rubriigi toimetamine.

 

Uudistevoos on paralleelselt kaks toimivat sektsiooni, milles põhiuudised on toimetatud peatoimetaja poolt ja ringkondade uudised ringkondade abitoimetajate sulest. Peatoimetajal on võimalus märkida lihtsalt linnukese lisamisega teiste toimetajate poolt uudiseid nähtavaks esilehele, kui need on kandvama sisuga ning üldisema laiema huvitavusega.

Üks koduleht, mitu alamsektsiooni
Peatoimetajal on võimalik uudiseid alamtasemetelt nähtavaks märkida ühe linnukese lisamisega.

 

Navigatsioonimenüü ja otsinguvõimalused

Kodulehe navigatsioonistruktuuris on selle lehe puhul peamine horisontaalmenüü, milles avanevad teise ja alama taseme navigatsioonilingid paremas lingimenüüs. Samal ajal on võimalus kasutada ka vabateksilist otsingut, mille kaudu on mugav leida just varasemaid artikleid ja postitusi, mis ei pruugi enam uudisvoos väga nähtavad olla.

Üks koduleht, mitu alamsektsiooni

 

Sildipilv alamteemade organiseerimiseks

Lisaks põhinavigatsiooni poolt pakutavatele võimalustele on sellel lehel ka temaatiliste rubriikide, ehk siltide märgistamise võimalus. Toimetajavaates on lehtede sidumine siltidega äärmiselt lihtne, tuleb lihtsalt teha vastava teema juurde linnuke, mille järel ilmuvad märgistatud teemaviidad selle lehe lõpus nähtavale. Kõiki sildiviiteid saab koos näha paremas külveerus, kus need on mugaval moel klõpsatavad.

 

Üks koduleht, mitu alamsektsiooni

 

Kohandatud stuktuuriga koduleht
Aara disainibüroo poolt FastLion platvormile loodud kodulehed on paindlikult seadistatavad, et luua täpselt tellija vajadusi silmas pidava struktuuriga veebiväljaanne. Ühelt poolt on võimalik lehe loomisel arvestada organisatsiooni stukruuri, teisalt klientide jaoks esitatava info jagunemist ja kolmandaks ka seda, kuidas info veebilehele saab, ehk kuidas oleks organisatsiooni enda jaoks kõige kuluefektiivsem sisu hiljem juurde luua ja hallata.

Selleks, et tellida korraliku struktuuriga kodulehekülg, alusta päringuvormi lehelt, kus saad lühidalt, paari lausega kirjeldada enda lähteülesannet ning saata meile enda kontaktid.

Veebirakendused2
Meie poolt loodud kodulehed on mugavad toimetada ja saavad Google käest hea kvaliteediskoori. Hea nähtavus otsingutes aitab sul edustada enda organisatsiooni tulemuslikumalt ja mõistlike püsikuludega.

Lihtsast keerukamateni
Lisaks lihtsatele lehtedele oleme loonud  tootekataloogide ja tellimissüsteemidega e-poode ning ka keerukama andmestikuga kalkulaatoreid, mis teevad dünaamiliste arvutuste tulemused veebis nähtavaks.

Saada meile päring
Veebi tellimise esimeseks sammuks on päringuvormi täitmine, milles saad enda soovitud fookust lühidalt kirjeldada. Selle põhjal küsime täpsustavaid küsimusi ja teeme sulle detailse hinnapakkumise.

Kontaktandmed
Firma nimi: Aara disainibüroo OÜ,
registreerimisnumber. 11477099
IBAN: EE967700771001668194
Klienditoe tööaeg E-R kella 09.00-17.00
Saada enda küsimus:

Veebilehe disain ja CMS

Üks koduleht, mitu alamsektsiooni

Erinevate organisatsioonide jaoks võivad tähendada kodulehe alamstruktuurid erinevaid asju Mõnel juhul peavad need jälgima näiteks organisatsiooni jagunemist filiaalideks, tesel juhul võib olla vajadusega katta kodulehel mitut teemavaldkonda, tootekesksete ettevõtete jaoks on oluline lisaks tootekataloogile ka promotsiooni toetavate tekstide hea struktureerimisvõimalus Vaatame selles artiklis lähemalt, milliseid võimalusi FastLion sisuhaldussüsteemile ehitatud kodulehed võimaldavad kodulehe alamsektsioonideks jagamise osas ja kuidas nende toimetamisõiguste delegeerimine erinevatele toimetajatele võimaldab muuta kodulehe halduse organisatsiooni jaoks märksa kuluefektiivsemaks.

Üks koduleht, mitu alamsektsiooni

www.aara.ee © 2024 Aara disainibüroo OÜ » Sisu ja vormi sünergia